Betalingsverplichting & aanwezigheidsverplichting

De cursist zal de workshopkosten van 250 euro inclusief BTW voldoen, middels overschrijving, vóórafgaande aan de workshop minimaal 3 dagen voor aanvang van de workshop dient het bedrag bijgeschreven te zijn op het rekeningnummer van The Supermodelcoach.

De cursist is gaat op het moment van definitieve registratie akkoord om de workshop bij te wonen.

Naar aanleiding van een registratiebetaling is de cursist geregistreerd en is haar of zijn plek definitief verzekerd en maakt The Modelcoach kosten voor de cursist dmv betaling aan zaalhuur, lunch en administratie kosten.Bij afwezigheid van de cursist (no-show) tijdens de workshop is hij/zij in strijd met de regels van The Supermodelcoach alsook met de Algemene voorwaarden voor de workshop.Als de cursist te laat aanwezig is en de workshop niet vanaf de aanvang bijwoont zullen er geen workshop kosten worden terug betaald of extra langer les gegeven worden door The Supermodelcoach.

Bij annulering van een bevestigde en al reeds betaalde workshop brengen wij 45 euro aan administratiekosten in rekening.

Voor deelname aan deze workshop dien je minimaal 14 jaar te zijn. Als je minderjarig bent ontvangen wij graag schriftelijke toestemming van een ouder en/of voogd voor jouw deelname. Deze informatie mag gemailed worden naar: info@supermodelcoach.nl